Seeing A I


Een iPhone met op de achtergrond een weiland met bomen